Gethair Blog 2022.10.03

Ezt tudnod kell, mielőtt belevágsz!

Fontos információk, amiket tudnod kell! Nagyon örü­lünk, hogy idá­ig elju­tot­tál. Ez azt jelen­ti, hogy tény­leg vál­toz­tat­ni akarsz a fri­zu­rá­don, tény­leg vál­toz­tat­ni akarsz az éle­te­den....
More...
Share on
A Hajhullás és annak kezelése

A hajhullásról

A haj­hul­lás­nak sok­fé­le oka lehet, mint a dohány­zás, alko­hol­fo­gyasz­tás, gya­ko­ri dié­ta, stressz, vita­min és ásvá­nyi anyag­hi­á­nyos étrend, gyógy­sze­rek (külö­nö­sen anti­de­presszán­sok és kolesz­te­rin­csök­ken­tő gyógy­sze­rek) sze­dé­se,...
More...
Share on
Gethair Hajbeültetés Blog - Férfi Hajbeültetés - Beültetett haj

Hogyan kell gondoskodni az beültetett hajról?

A vég­ered­mény és a beül­te­tett haj minő­sé­ge nagy­mér­ték­ben függ a meg­fe­le­lő poszt­ope­ra­tív ellá­tás­tól. Ezért nem sza­bad alá­be­csül­ni a beül­te­tés utá­ni haj és a fej­bőr...
More...
Share on