A Hajhullás és annak kezelése

A hajhullásról

A haj­hul­lás­nak sok­fé­le oka lehet, mint a dohány­zás, alko­hol­fo­gyasz­tás, gya­ko­ri dié­ta, stressz, vita­min és ásvá­nyi anyag­hi­á­nyos étrend, gyógy­sze­rek (külö­nö­sen anti­de­presszán­sok és kolesz­te­rin­csök­ken­tő gyógy­sze­rek) sze­dé­se,...
More...
Share on
Gethair Hajbeültetés Blog - Férfi Hajbeültetés - Beültetett haj

Hogyan kell gondoskodni az beültetett hajról?

A haj­be­ül­te­tés vég­ered­mé­nye és a beül­te­tett haj minő­sé­ge nagy­mér­ték­ben függ a meg­fe­le­lő poszt­ope­ra­tív ellá­tás­tól. Ezért nem sza­bad alá­be­csül­ni a beül­te­tés utá­ni haj és a...
More...
Share on